Burgers én bezoekers vandaag en morgen een kwaliteitsvol leven en een gezonde leefomgeving garanderen, daarvoor gaat Genk voluit. Zo streeft de stad naar een klimaatneutraal Genk zonder netto CO2-uitstoot tegen 2050 en laat het haar bewoners mee nadenken over kwalitatieve, duurzame projecten.

Stad Genk kiest resoluut voor een duurzaam mobiliteitsplan. Dat is geen anti-autobeleid, maar een beleid dat vertrekt vanuit het STOP-principe: voorrang voor voetgangers (Stappers), fietsers (Trappers) en collectief vervoer (Openbaar Vervoer). Pas daarna komt de auto (Privé-vervoer). Stad Genk wilt zo leefbaarder, veiliger en bereikbaarder zijn.